Thursday, January 27, 2011

Dairi GP Joran Berita Harian 2011

Seperti yang dibincangkan dalam mesyuarat Unit Joran. Pihak Urusetia merumuskan tarikh GP Joran seperti berikut;

DIARI GP JORAN 2011
PUSINGAN 1 -PANTAI PUTERI,MELAKA (5,6 MAC) -PANTAI
PUSINGAN KEDUA- TANJUNG LEMAN, JOHOR (30 APRIL,1 MEI) -LAUT,PANTAI
PUSINGAN KETIGA- PEKAN, PAHANG (2,3 JULAI)-LAUT, PANTAI
PUSINGAN GRAND SLAM-DUNGUN TERENGGANU (30 SEPT,1 OKT)- LAUT, PANTAI
*semua tarikh tertakluk pada perubahan semasa